Financovanie štúdia v Holandsku so Scandinavian study
Štúdium v Holandsku

Financovanie

Financovanie štúdia v Holandsku so Scandinavian study určite nezruinuje tvoj domáci rozpočet.

Školné – Študenti pochádzajúci z členských krajín EU, tak ako samotní Holanďania platia na bakalárskom stupni štúdijný poplatok a to 2168€ za školský rok v závislosti od odboru (50% zľava v prvom ročníku, prvýkrát zapísaní vysokoškoláci), na Magisterskom stupni štúdia stojí každý konkrétny program viac, cena je dohladateľná na stránke konkrétneho študijného odboru. Študent si hradí ďalej náklady na študijné materiály, ubytovanie, transport a stravu. Štúdijný poplatok sa uhrádza až po prijatí na školu a vždy na začiatku ďalšieho akademického roka. Študenti mimo EU platia cca 9000€ ročne! Školné je možné rozdeliť ročne až do desiatich splátok a teda na začiatok štúdia ti stačí prvých 260 €.

Študentská pôžička – Samozrejme aj v Holandsku máš nárok na študentskú pôžičku. Holandská vláda ponúka finančnú podporu študentom z EU. Nie je to štipendium ani grant, ale pôžička. Táto pôžička bude mesačným príspevkom na tvoj študentský bankový účet na pokrytie školného alebo životných nákladov. Študenti ho budú musieť po ukončení štúdia vrátiť. Podmienky sú však relatívne „mäkké“ v tom zmysle, že úroková sadzba je veľmi nízka. Študenti dostanú po absolvovaní štúdia dva roky, aby si našli prácu a začali zarábať. Po 2 rokoch budú študenti musieť začať splácať pôžičku buď mesačnými splátkami (úplné vrátenie dlhu môže trvať až 30 rokov) alebo paušálne.

Podmienky nároku na študentskú pôžičku: vek do 30 rokov, občan EU, študent zapísaný do vysokoškolského programu denného štúdia, ktorý ponúka holandská verejná vysoká škola.

Študenti môžu požiadať o študentské financovanie/granty prostredníctvom vládnych webových stránok DUO, na tie sa môžete prihlásiť len po prihlásení na holandskú vysokú školu a po príchode do Holandska.

Študentská práca a náklady – Holandsko je jednou z najviac flexibilných krajín v Európe v oblasti zamestnávania študentov. V Holandsku takmer všetci študenti majú prácu na čiastočný úväzok, to môže byť práca od zamestnanca v McDonalde, až po kvalifikovanú prácu v IT spoločnosti v Eindhovene.

Náklady na študentské ubytovanie v podnájme sú cca. 300-350 € mesačne v závislosti od mesta (zahrnuté sú už náklady ako plyn, voda, elektrina, internet). Potraviny a ostatné náklady sú asi 150-200 € mesačne. Orientačné ceny študentských izieb v Holandsku 2017 rok (samostatná izba): Amsterdam 420 €, Delft 355 €, Eindhoven 320 €, Utrecht 350 €, Breda 350 €, Haarlem 420 €, Hague 400 €, Rotterdam 370 €, Maastricht 350 €

Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť#ŠtudiumVHolandsku