Štúdijné odbory v Holandsku so Scandinavian study
Štúdium v Holandsku

Odbory

Štúdijné odbory v Holandsku

Štúdijné odbory v Holandsku sa delia rovnako ako systém vzdelávania.  Je rovnako podobný ako u nás a v celej EÚ trojstupňový – Undergraduate (Bakalárske štúdium), Postgraduate (Magisterské štúdium) a Doctorate (Doktorandské štúdium). Všetky školy v ponuke sú akreditované aj našim ministerstvom školstva. To znamená, že tvoj získaný titul je uznávaný aj inštitúciami a zamestnávateľmi u nás na Slovensku.

Studium v Holandsku

 

 


Biotechnical, Chemical and Environmental

Applied Nanotechnology ( Holandsko, Enschede, Master, 2 roky)


Web, media and Design

Innovative Textile Development (Holandsko, Enschede, University of Applied Science Saixon, Master degree, 1,5 roku)


Business and Hospitality

Business Administration (Holandsko, Deventer, Master, 1 rok)

Facility and Real Estate Mangment (Holandsko, Deventer, Master, 1 rok)

Innovative Textile Development (Holandsko, Enschede, Master, 1,5 roka)

Managment (Holandsko, Deventer, Master, 1 rok)


IT and Technology

Care & Technology (Holandsko, Enschede, University of Applied Science Saixon, Master degree, 2 roky)

Applied Nanotechnology (Holandsko, Enschede, University of Applied Science Saixon, Master degree, 2 roky)