studium-v-uk-so-scandinavian-study

Štúdium v UK

Británia ponúka veľa možností, ako získať špičkové a svetovo uznávané vzdelanie. Štúdium v Anglicku je všeobecne veľmi obľúbenou voľbou našich študentov. Školy disponujú kvalitným zázemím nielen pre štúdium ako také, ale aj pre mimoškolské aktivity. V popredí sa drží je šport alebo umenie a kultúra.

Máš možnosť financovať svoje štúdium na univerzite prostredníctvom finančných prostriedkov zo študentskej pôžičky (pôžička je nekomerčná a teda bezúročná).

Študentskú pôžičku v podstate nebudeš musieť nikdy splatiť! Podmienkou na jej schválenie je prijatie na školu v UK a občianstvo v krajine E.Ú.

Prípadné vystúpenie Británie z E.Ú. ovplyvní legislatívne len tých našich občanov, ktorý sa rozhodnú napr. pre štúdium v UK až po oficiálnom odchode Británie. Všetky nadobudnuté práva s „pred Brexitového“ obdobia zostanú v platnosti.

Spokojnosť študentov na univerzitách v UK

Spokojnosť študentov na univerzitách v UK sa odzrkadlila aj vo výsledkoch celonárodného Student Satisfaction Survey NSS v roku 2016. Výsledky prieskumu hovoria sami za seba! Ako by v podobnom prieskume dopadla Vaša terajšia škola?

  • Celkovo 81% študentov je spokojných s priebehom štúdia.
  • 86% študentov sa zhodlo, že akademický zbor profesorov vie zrozumiteľne vysvetliť učebnú látku.
  • 84 % študentov sa zhodlo, že boli schopní získať prístup k IT prostriedkom v prípade potreby.
  • 82% vyjadrilo súhlas s faktom, že Univerzity v UK majú relevantné a kvalitné zdroje a služby, spĺňajúce študentské požiadavky.

Ak sa rozhodneš študovať na ktorejkoľvek fakulte našich partnerských univerzít v Anglicku či Walese, môžeš si byť istý, že študijné odbory ponúkajú vynikajúce možnosti pre tvoj ďalší profesijný rozvoj a hlavne ďalšie uplatnenie na trhu práce. Až 9 z 10 absolventov si dokáže po absolvovaní štúdia v UK nájsť prácu zodpovedajúcu svojmu vzdelaniu a očakávaniam!

BREXIT nemá vplyv na poskytnutie výhodnej študentskej pôžičky!

Čo sa týka samotného vystúpenia Británie z E.Ú., v nasledujúcich rokoch sa naši študenti nemusia obávať zmeny ich statusu ani ďalších zmien v prístupe ku financovaniu štúdia formou pôžičky od Britskéj vlády. Británia doteraz ani formálne nepožiadala o vystúpenie z E.Ú., v prípade ak tak urobí, celý proces môže trvať minimálne 2 roky. Existujú štúdie, ktoré vidia len samotné výstupné rokovania na viac ako 5 rokov.

Univerzity vydali samostatné vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú, že aj v prípade odchodu Británie z UK, nebudú meniť spôsob financovania pre študentov, ktorý na škole už v tej dobe študujú, resp. sú už prijatí.

Jednoducho povedané za podmienok za ktorých na univerzitu v Anglicku nastúpiš aj doštuduješ!

A ťa zaujalo štúdium v Anglicku, neváhaj nás kontaktovať a veľmi radi ti skúsime pomôcť!