studium-v-uk-so-scandinavian-study

Štúdium v UK

Štúdium v Anglicku

Británia ponúka veľa možností, ako získať špičkové , svetovo uznávané a hlavne finančne dostupné vzdelanie.

Štúdium v UK rozhodne nie je nuda –  veľa projektov, práca v skupinách, rozvinieš svoje kritické myslenie a možno sa zoznámiš so svojím budúcim zamestnávateľom! Veľká Británia je navyše veľmi kozmopolitná krajina, užiješ si nové kultúry, zvyky a tradície,

Za ostatný rok máme úspešnosť prijatých študentov cez nás: Dánsko 85%, UK 92%, Holandsko 87%. Dokážeme to aj s tebou!

Zvýšená konkurencia v medzinárodnom vzdelávaní znamená, že inštitúcie v Británii musia venovať väčšiu pozornosť detailom, ktoré ich odlíšia od zbytku sveta. Zameriavajú sa na fakt, aby zahraniční študenti nielen absolvovali štúdium, ale aj získali skutočne autentickú britskú skúsenosť z akademickej pôdy v UK.

Záleží im, aby študenti mali počas štúdia britských priateľov, aby mali stáže v britských spoločnostiach a aby boli plne integrovaní a aktívni členovia univerzitnej komunity.

Školy študentom ponúkajú inovatívne študijné programy s celosvetovým záberom (čo nie je fráza), ktoré sú cenené zamestnávateľmi. Ich zámerom je udržať správny mix medzi „spokojnosťou študentov – krátkodobý cieľ“ a „samotným vzdelávaním v konkrétnom smere podľa konkrétnych akademických osnov – dlhodobý cieľ“.

Školy investujú do troch hlavných oblastí: teórie a metodológia – to čo učia, musí byť atraktívne podané, relevantné a súšastné, investujú do vybavenia a teda špičkových vzdelávacích technológií, priestorov a ľudských zdrojov a záleží im na tom, aby ich vzdelávanie bolo úzko prepojené s praxou – Work placements, Internships, Guest lectures!

Spokojnosť študentov na univerzitách v UK sa odzrkadlila aj vo výsledkoch celonárodného Student Satisfaction Survey NSS. Ako by v podobnom prieskume dopadla Vaša terajšia škola?

  • Celkovo 81% študentov je spokojných s priebehom štúdia.
  • 86% študentov sa zhodlo, že  profesori vedia zrozumiteľne vysvetliť učebnú látku.
  • 84 % študentov sa zhodlo, že boli schopní získať prístup k IT prostriedkom v prípade potreby.
  • 82% vyjadrilo súhlas s faktom, že univerzity v UK majú relevantné a kvalitné zdroje a služby.

Ešte stále máš možnosť financovať svoje štúdium na univerzite prostredníctvom finančných prostriedkov zo študentskej pôžičky (pôžička je nekomerčná a teda bezúročná). Študentskú pôžičku v podstate nebudeš musieť nikdy splatiť! Podmienkou na jej schválenie je prijatie na školu v UK a občianstvo v krajine E.Ú.

Študijné odbory na našich partnerských univerzitách v Anglicku či Walese, ponúkajú vynikajúce možnosti pre tvoj ďalší profesijný rozvoj a hlavne uplatnenie na trhu práceAž 9 z 10 absolventov si dokáže po absolvovaní štúdia v UK nájsť prácu zodpovedajúcu svojmu vzdelaniu, očakávaniam a hlavne odboru!

Čo sa týka samotného vystúpenia Británie z E.Ú., v nasledujúcich rokoch sa naši študenti nemusia obávať zmeny ich statusu ani ďalších zmien v prístupe ku financovaniu štúdia formou pôžičky od Britskej vlády.

Univerzity vydali samostatné vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú, že aj v prípade odchodu Británie z EU, nebudú meniť spôsob financovania pre študentov, ktorý na škole už v tej dobe študujú, resp. sú už prijatí. Jednoducho povedané za podmienok za ktorých na univerzitu v UK nastúpiš aj doštuduješ!

Daj nám o sebe vedieť. Budeme ťa spätne kontaktovať už s informáciami, ktoré priamo hľadáš.