studium-v-uk-so-scandinavian-study

Štúdium v UK

Štúdium v Anglicku

Británia ponúka veľa možností, ako získať špičkové a svetovo uznávané vzdelanie a štúdium v Anglicku je všeobecne veľmi obľúbenou voľbou našich študentov.

Hlavný cieľ britských univerzít je pripraviť študentov na ich budúce uplatnenie v pracovnom živote. Veľká Británia je navyše veľmi kozmopolitná krajina, počas štúdia spoznáš nových ľudí, kultúry, zvyky a tradície. Môžeš tu študovať celý rad odborov, prakticky čokoľvek, na čo si spomenieš. Štúdium tu nie je nuda – užiješ si veľa projektov, práca v skupinách, rozvinieš svoje kritické myslenie a možno sa zoznámiš so svojím budúcim zamestnávateľom!

Máš možnosť financovať svoje štúdium na univerzite prostredníctvom finančných prostriedkov zo študentskej pôžičky (pôžička je nekomerčná a teda bezúročná). Študentskú pôžičku v podstate nebudeš musieť nikdy splatiť! Podmienkou na jej schválenie je prijatie na školu v UK a občianstvo v krajine E.Ú.

Spokojnosť študentov na univerzitách v UK

Spokojnosť študentov na univerzitách v UK sa odzrkadlila aj vo výsledkoch celonárodného Student Satisfaction Survey NSS. Ako by v podobnom prieskume dopadla Vaša terajšia škola?

  • Celkovo 81% študentov je spokojných s priebehom štúdia.
  • 86% študentov sa zhodlo, že  profesori vedia zrozumiteľne vysvetliť učebnú látku.
  • 84 % študentov sa zhodlo, že boli schopní získať prístup k IT prostriedkom v prípade potreby.
  • 82% vyjadrilo súhlas s faktom, že Univerzity v UK majú relevantné a kvalitné zdroje a služby.

Ak sa rozhodneš študovať na ktorejkoľvek fakulte našich partnerských univerzít v Anglicku či Walese, môžeš si byť istý, že študijné odbory ponúkajú vynikajúce možnosti pre tvoj ďalší profesijný rozvoj a hlavne ďalšie uplatnenie na trhu práce. Až 9 z 10 absolventov si dokáže po absolvovaní štúdia v UK nájsť prácu zodpovedajúcu svojmu vzdelaniu a očakávaniam!

BREXIT nemá vplyv na poskytnutie výhodnej študentskej pôžičky!

Čo sa týka samotného vystúpenia Británie z E.Ú., v nasledujúcich rokoch sa naši študenti nemusia obávať zmeny ich statusu ani ďalších zmien v prístupe ku financovaniu štúdia formou pôžičky od Britskej vlády. Univerzity vydali samostatné vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú, že aj v prípade odchodu Británie z UK, nebudú meniť spôsob financovania pre študentov, ktorý na škole už v tej dobe študujú, resp. sú už prijatí.

Jednoducho povedané za podmienok za ktorých na univerzitu v Anglicku nastúpiš aj doštuduješ!

Daj nám o sebe vedieť. Budeme ťa spätne kontaktovať už s informáciami, ktoré priamo hľadáš.