Studium vo Fisnku - podmienky prijatia
Štúdium vo Dánsku

Podmienky prijatia

V spolupráci so Scandinavian study absolvuješ aj prijímaciu vstupnú skúšku.

Prijímacia skúška sa skladá z písomnej časti (esej, otázky s možnosťou výberu, matematické / logické myslenie) a pohovoru. Esej a rozhovor sú v prijímacej skúške kombinované ako integrovaná časť merajúca znalosť anglického jazyka. Na skúške sa hodnotia študijné a tímové zručnosti, slovné a písomné vyjadrenie, ako aj zručnosti matematiky a logiky a schopnosť komunikovať plynulo v angličtine. Uchádzači musia absolvovať všetky časti skúšky, aby mohli byť vybraní na prijatie.

Examination PartMinimum Points RequiredMaximum Points
 Essay3 points10 points
 Multiple-choice questions2 points6 points
 Mathematics/Logic2 points8 points
Group Discussion3 points16 points
 Total10 points40 points
  • vek min. 18 rokov v deň nástupu na školu
  • študent je v maturitnom ročníku, resp. má absolvovanú Maturitnú škúšku, resp. si študent alebo absolvent VŠ
  • ovládanie angličtiny na jazykovej úrovni min B2 – Intermediate level 

Deadline

Prvý deadline na podanie prihlášky do Fínska na Septembrový nástup je 24.januára (Ďalší termín na voľné miesta bude od 15. marca do 5. apríla).

Ak nemáš ani jeden z uvedených certifikátov z anglického jazyka, kontaktuj nás.

 

error: Content is protected !!