Studium vo Fisnku - podmienky prijatia
Štúdium vo Dánsku

Podmienky prijatia

V spolupráci so Scandinavian study absolvuješ aj prijímaciu vstupnú skúšku.

Prijímacia skúška sa skladá z písomnej časti (esej, otázky s možnosťou výberu, matematické / logické myslenie) a pohovoru. Esej a rozhovor sú v prijímacej skúške kombinované ako integrovaná časť merajúca znalosť anglického jazyka. Na skúške sa hodnotia študijné a tímové zručnosti, slovné a písomné vyjadrenie, ako aj zručnosti matematiky a logiky a schopnosť komunikovať plynulo v angličtine. Uchádzači musia absolvovať všetky časti skúšky, aby mohli byť vybraní na prijatie.

Examination Part Minimum Points Required Maximum Points
 Essay 3 points 10 points
 Multiple-choice questions 2 points 6 points
 Mathematics/Logic 2 points 8 points
Group Discussion 3 points 16 points
 Total 10 points 40 points
  • vek min. 18 rokov v deň nástupu na školu
  • študent je v maturitnom ročníku, resp. má absolvovanú Maturitnú škúšku, resp. si študent alebo absolvent VŠ
  • ovládanie angličtiny na jazykovej úrovni min B2 – Intermediate level 

Deadline

Prvý deadline na podanie prihlášky do Fínska na Septembrový nástup je 24.januára (Ďalší termín na voľné miesta bude od 15. marca do 5. apríla).

Ak nemáš ani jeden z uvedených certifikátov z anglického jazyka, kontaktuj nás.