Podmienky prijatia

  • vek min. 18 rokov v deň nástupu na školu
  • študent je v  maturitného ročníka, resp. má absolvovanú Maturitnú škúšku, resp. si študent alebo absolvent VŠ
  • ovládanie angličtiny na jazykovej úrovni min B2 – Intermediate level

Deadline

Prvý deadline na podanie prihlášky do Fínska na Septembrový nástup je 25.januára (Ďalší termín na voľné miesta bude od 15. marca do 5. apríla).

Jazykové požiadavky

Študenti z EÚ nemusia spolu s prihláškou predložiť certifikát z anglického jazyka, úroveň angličtiny bude posudzovaná na príjmacích pohovoroch

Ak nemáš ani jeden z uvedených certifikátov z anglického jazyka, kontaktuj nás.