Štúdium vo Švédsku na top business univerzite so Scandinavian study
Štúdium vo Škandinávii

Štúdium vo Švédsku

Švédske vzdelávanie je známe pre svoj dôraz na kreativitu a kritické myslenie.

Švédsko je jednou z najrozvinutejších krajín sveta. Pravidelne sa umiestňuje na špičke hodnotení kvality života obyvateľstva i úrovne vzdelania. Tak ako v susednom Dánsku je štúdium na švédskych vysokých školách a univerzitách pre občanov EU bezplatné. Zahraniční študenti si preto sami hradia len náklady na ubytovanie, stravu, cestovné, učebné pomôcky a osobné výdavky.

Švédske vzdelávanie je známe pre svoj dôraz na kreativitu a kritické myslenie. Švédske kráľovstvo takisto veľmi dbá o trvalo udržateľný rozvoj. Podľa European Innovation Scoreboard je Švédsko v celej Európe najviac inovatívny a podnikateľský národ a a to pri zachovaní veľmi vysokej kvality života. Je rovnako veľké ako napr. Kalifornia, a má 9,5 milióna obyvateľov.

Švédsko je takisto rodiskom mnohých medzinárodných korporácií ako napríklad: IKEA, H&M, Volvo, Husqvarna a Tetra Pak Takmer všetci Švédi hovoria dobre anglicky a mnoho firiem používa angličtinu ako prvý jazyk podnikania. Jönköping je rýchlo rastúce mesto s počtom obyvateľov okolo 129 000 a je centrom širšieho regiónu v ktorom žije cca. 380 000 obyvateľov.

Systém štúdia

  • Bakalárske štúdium obvykle trvá tri roky a mal/a by si počas neho získať 180ECTS kreditov.
  • Magisterské štúdium je buď jedno, alebo dvojročné štúdium a  získaš 60, respektíve 120 ECTS kreditov.
  • Doktorské štúdium trvá v závislosti na type odboru a školy rôzne.

Vo Švédsku môžeš študovať buď ucelené programy, alebo si vyberať jednotlivé kurzy podľa záujmu. Programy sú obvykle balíčkom kurzov, ktoré zahŕňajú tak povinné, ale aj voliteľné predmety, prednášky, semináre a „labáky“. Jednotlivé kurzy sú samostatné jednotky a na každý sa preto musíš prihlásiť osobitne. Štúdium vo Švédsku je šanca odštartovať vlastný Start-up už na škole.

Akademický rok je rozdelený na jesenný (Hösttermin) a jarný semester (Vårtermin) s niekoľkotýždňovou prestávkou koncom decembra. Počas jedného semestru v rámci programu obvykle absolvuješ niekoľko po sebe nasledujúcich kurzov, z ktorých každý trvá niekoľko týždňov. Výuka obvykle prebieha každý deň a na hodinách je vyžadovaná pravidelná domáca príprava. Po skončení každého kurzu nasleduje skúška. Vo Švédsku teda neexistujú dve skúškové obdobia na konci každého semestru, ale je ich niekoľko, vždy po skončení každého intenzívneho kurzu. Objem štúdia by ti týždenne nemal zabrať menej ako 40 hodín ( prednášky a seminároe, skupinová práca či samo-štúdium).

Na hodinách sa oceňuje aktivita, kritické myslenie, originalita a dôsledná príprava. Vzťahy medzi učiteľmi a študentmi sú obvykle priateľské, s profesormi si tykáte.

Kurzy švédčiny

Ak už získaš švédske rodné číslo, máš nárok prihlásiť sa na bezplatné hodiny švédčiny v rámci kurzov pre cudzincov SFI (Svenska för invandrare). Švédčina nie je ťažká a určite by si jej mal/a dať šancu. Zvýšia sa tak tvoje šance na nájdenie si dobre platenej práce, získaš väčší rozhľad a lepšie pochopíš miestnu kultúru.

Školy prijímajú prihlášky už teraz a čím skôr odošleme tvoju prihlášku, tým sú tvoje šance na prijatie väčšie!

A si myslíš, že štúdium vo Švédsku je pre teba lákavé, neváhaj nás kontaktovať a veľmi radi ti skúsime pomôcť!