Ponuka škôl vo Švédsku so Scandinavian study
Štúdium vo Škandinávii

Ponuka škôl

JÖNKÖPING UNIVERSITY – Švédsko

Stránka školy – https://ju.se/en/

Mesto Jönköping sa nachádza na jazere Vättern na juhozápade Švédska. V meste žije 125 000 obyvateľov a nachádza sa tu Jönköping University  jedna z najlepších Business Univerzít na svete.

JU je jedna z najväčších medzinárodných univerzít vo Švédsku. Univerzitu navštevuje približne 1300 zahraničných študentov z 80 krajín. Na škole funguje systém praktického vzdelávania, ktoré úzko súvisí s reálnym pracovným prostredím. Všetci zahraniční študenti majú na JU zaručené ubytovanie.

Univerzita má vlastný Science Park pre študentov, ktorí si chcú založiť svoj vlastný Start-up a potrebujú zo začiatku veľa podpory.

JU ponúka odbory ako:

 • International Management
 • Marketing Management
 • -Sustainable Enterprise Development
 • International Economics
 • New Media Design
 • Sustainable Supply Chain Management
 • Prosthetics and Orthotics
 • Visual Effects

Akreditácie EQUIS a AACSB.

Jönköping International Business School (JIBS) na Jönköping University, je prvá a doteraz jediná inštitúcia vo Švédsku, ktorá sa má akreditáciu kvality AACSB a akreditáciu EQUIS.

Keď škola získa AACSB akreditáciu, znamená to že poskytuje najlepšie možné manažérske vzdelávania v segmente univerzitného vzdelávania. Pedagógovia pôsobiaci v inštitúcii s AACSB musia venovať neustále svoju pozornosť inováciám a zlepšovaniu štúdijných manažérskych programov. AACSB akreditácia je známa po celom svete, ako najdlhšie fungujúca akreditačná organizácia, a je považovaná za najviac uznávanú formu odbornej resp. profesijnej akreditácie inštitúcie.

V marci 2015 Jönköping International Business School dostala takisto akreditáciu EQUIS. Inštitúcie, ktoré sú akreditované pod značkou EQUIS musia preukázať nielen vysoké všeobecné kvality vo všetkých dimenziách svojej činnosti, ale aj vysoký stupeň internacionalizácie. Aj preto univerzitu navštevuje zhruba 10.000 študentov, z ktorých viac ako 1300 sú zahraniční študenti.

Jönköping International Business School sa zaradila do TOP 0,1% obchodných škôl na svete, a je jediná s oboma akreditáciami EQUIS a AACSB vo Švédsku. JIBS používa svet businessu ako základ vzdelávania a už počas školy si vytvoríte sieť kontaktov, nadobudnete praktické skúsenosti a osvojíte si obchodné kompetencie.

Prečo JÖNKÖPING UNIVERSITY?

 • Jedna z najväčších medzinárodných univerzít vo Švédsku
 • Výmenné pobyty počas štúdia
 • Univerzita má vlastný Science Park pre študentov, ktorí si chcú založiť svoj vlastný Start-up a potrebujú zo začiatku veľa podpory
 • Akreditácie EQUIS a AACSB
 • Garancia ubytovania – *Všetci noví zahraniční študenti majú zaručené ubytovanie, za predpokladu, že o neho požiadajú s predstihom.