studium-vo-svedsku-so-scandinavian-study

Ponuka škôl

JÖNKÖPING UNIVERSITY – Švédsko

Stránka školy – https://ju.se/en/

JU je jedna z najväčších medzinárodných univerzít vo Švédsku. Univerzitu navštevuje približne 1300 zahraničných študentov z 80 krajín. Na škole funguje systém praktického vzdelávania, ktoré úzko súvisí s reálnym pracovným prostredím. Všetci zahraniční študenti majú na JU zaručené ubytovanie.

Univerzita má vlastný Science Park pre študentov, ktorí si chcú založiť svoj vlastný Start-up a potrebujú zo začiatku veľa podpory.

Akreditácie EQUIS a AACSB.

Jönköping International Business School (JIBS) na Jönköping University, je prvá a doteraz jediná inštitúcia vo Švédsku, ktorá sa má akreditáciu kvality AACSB a akreditáciu EQUIS.

Keď škola získa AACSB akreditáciu, znamená to že poskytuje najlepšie možné manažérske vzdelávania v segmente univerzitného vzdelávania. Pedagógovia pôsobiaci v inštitúcii s AACSB musia venovať neustále svoju pozornosť inováciám a zlepšovaniu štúdijných manažérskych programov. AACSB akreditácia je známa po celom svete, ako najdlhšie fungujúca akreditačná organizácia, a je považovaná za najviac uznávanú formu odbornej resp. profesijnej akreditácie inštitúcie.

V marci 2015 Jönköping International Business School dostala takisto akreditáciu EQUIS. Inštitúcie, ktoré sú akreditované pod značkou EQUIS musia preukázať nielen vysoké všeobecné kvality vo všetkých dimenziách svojej činnosti, ale aj vysoký stupeň internacionalizácie. Aj preto univerzitu navštevuje zhruba 10.000 študentov, z ktorých viac ako 1300 sú zahraniční študenti.

Jönköping International Business School sa zaradila do TOP 0,1% obchodných škôl na svete, a je jediná s oboma akreditáciami EQUIS a AACSB vo Švédsku. JIBS používa svet businessu ako základ vzdelávania a už počas školy si vytvoríte sieť kontaktov, nadobudnete praktické skúsenosti a osvojíte si obchodné kompetencie.

Prečo JÖNKÖPING UNIVERSITY?

  • Jedna z najväčších medzinárodných univerzít vo Švédsku
  • Výmenné pobyty počas štúdia
  • Univerzita má vlastný Science Park pre študentov, ktorí si chcú založiť svoj vlastný Start-up a potrebujú zo začiatku veľa podpory
  • Akreditácie EQUIS a AACSB
  • Garancia ubytovania – *Všetci noví zahraniční študenti majú zaručené ubytovanie, za predpokladu, že o neho požiadajú s predstihom.

 

HAMK Häme University of Applied Sciences – Fínsko

Stránky školy – http://www.hamk.fi/english/Sivut/default.aspx

Häme University of Applied Sciences (HAMK) je multidisciplinárna vysoká škola a nachádza sa centrálne v najľudnatejšej oblasti južného Fínska. HAMK má 7 campusov: Evo, Forssa, Hämeenlinna, lepąie, Mustiala, Riihimäki a Valkeakoski. Spolu má cca. 7200 študentov, zahraniční študenti pochádzajú z približne 70 rôznych krajín.

Finnish Education Evaluation Centre Award

Kvalita fínskych vysokých škôl je systematicky kontrolovaná štátnou organizáciou Finnish Education Evaluation Centre. HAMK bola prvá inštitúcia vysokoškolského vzdelánia vôbec, ktorá vo Fínsku získala najvyšší štatút „ADVANCED“ za kvalitu svojho vzdelávacieho systému a vzdelávacích procesov.

Štúdijné programy

HAMK ponúka nasledovné programy výhradne v anglickom jazyku.

Bakalárske štúdium zahŕňajú základné a odborné štúdie, nepovinné štúdie, stáže a bakalárske práce. Rozsah štúdia je 210-240 kreditov a doba je 3,5 až 4 roky.

HAMK má silné väzby na obchod a priemysel, ponúka autentické učebné prostredie a na prospech aj študentov a aj podnikov, s ktorými študenti spolupracujú už počas študií.

HAMK ponúka možnosť pracovať počas štúdia na projektoch pre miestne firmy (neplatené). Študentom sú zasielané pracovné ponuky, projekty, stáže a predmety dizertačnej práce týkajúce sa oblasti ich štúdia. Súčasťou výsledkov vzdelávania na HAMK je zabezpečiť, aby študenti získali nevyhnutné zručnosti pre prácu vo svojom odbore a následne si našli prácu. Z toho dôvodu sme vytvorili napríklad tzv. project-based learning.