Štúdijné odbory vo Švédsku so Scandinavian study
Štúdium vo Škandinávii

Odbory

Štúdijné odbory vo Švédsku a celý univerzitný vzdelávací systém vo Švédsku sa delia do troch stupňov,  rovnako ako v ostatných krajinách EÚ a to na bakalárské, magisterské a doktorandské štúdium. Vo filtry nižšie nájdeš štúdijné odbory vo Švédsku, ktoré sú k dispozícii medzinárodným študentom na Jönköping University.

Všetky školy v ponuke sú akreditované aj našim ministerstvom školstva, čo znamená, že tvoj získaný titul je uznávaný aj inštitúciami a zamestnávateľmi u nás na Slovensku.

  • Bakalárske štúdium je kombináciou povinných predmetov a špecializácie, ktorú si študenti volia sami. Štúdium je založené na kombinácii teórie a praxe a zvyčajne trvá tri roky. Niektoré školy (aj Jönköping University) ponúka aj tzv. Higher Education Diploma programy, čo je obdoba dánskeho dvojročného AP degree.
  • Magisterské štúdium tiež zahŕňa využitie teórie v praxi spoločne so zameraním na rozvoj kritického a kreatívneho myslenia. Štúdium trvá jeden až dva roky v závislosti od oblasti a ponuka odborov je skutočne obrovská.

Klikni na ikonku Bachelor alebo Master.


Business and Hospitality

Digital Business (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)

International Financial Analysis (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 1 rok)

International Logistics and Supply Chain Management(Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)

International Marketing (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 1 rok)

Managing in a Global Context (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)

Strategic Entrepreneurship (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)

Business management and entrepreneurship (Fínsko, Hämeenlinna, Hame, BA. Degree, 2. roky)


IT and Technology

Engineering Management (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 1 rok)

Industrial Design (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)

IT, Management and Innovation (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)

Product Development and Materials Engineering (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)

Software Product Engineering (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)

Urban, Regional and International Economics (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)

User Experience Design and IT Architecture (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)


Humanities and Medicine

International Communication (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)

Interventions in Childhood (Švédsko, Jönköping, Jönköping University, Master degree, 2 roky)