Studium v Dansku so Scandinavian study - Sme absolventi univerzit v Dansku

Ponuka škôl

ZIBAT – ZAELAND INSTITUTE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY

Stránka školy: http://zibat.dk

Je našou prioritne odporúčanou školou. Zibat je regionálna inštitúcia v regióne Zéland, kde sa nachádza aj hlavné mesto Kodaň.  Mám päť medzinárodných školských areálov lokalizovaných v sympatických mestách Næstved, Slagelse, Nykøbing F, Roskilde a Koge.

Výhody štúdia na ZIBAT sú relatívne malé náklady na život a to najmä na campusoch Naestved a Slagelse. Veľkou výhodou je možnosť zamestnania sa priamo v Kodani, kde je pre študnetov dostatok pracovných príležitostí. Obľúbené sú najmä odbory ako Commerce management, Logistics management či Computer Science.

BUSINESS ACADEMY SOUTH WEST (BASW)

Stránka školy: https://www.easv.dk

BASW je takisto nami odporúčaná inštitúcia a to hlavne kvôli relatívne jednoduchému nájdeniu si práce v meste Esbjerg.

BASW je jednou z najväčších obchodných akadémií v Dánsku s viac ako 900 študentmi, pričom až 30% tvoria medzinárodní študenti. BASW má dva hlavné kampusy; v meste Esbjerg a druhý sa nachádza v meste Sønderborg. Mesto Esbjerg je prístavné mesto na juhozápadnom pobreží.

V Esbjergu je dosť múzeí, obchodov a celoročne organizovaných udalostí a festivalov na to, aby ste sa mohli baviť po celý rok! Škola má svoj “Carrier centre”, ktoré slúži ako zdroj inšpirácie, miesto na Brain storming študentských ideí a pomoc študentom pri hľadaní práce a stáží.

Na BASW nájdete obľúbené odbory s veľkou perspektívou zamestnania ako sú: Hospitality management, Fashion design alebo Marketing management.

UNIVERSITY COLLEGE OF ABSALON

Stránka školy: https://phabsalon.dk/english

University College Absalon je prvou univerzitnou akadémiou v Dánsku, ktorá dosiahla inštitucionálnu akreditáciu a najvyššie oficiálne uznanie za zabezpečenie kvality vysokoškolských inštitúcií v Dánsku.

Štúdijné programy fungujú v úzkej spolupráci s profesiami, na ktoré sa študenti pripravujú. Zabezpečuje to vysoko kvalitné príležitosti na stáže, ako aj neustále rozvoj štúdijných programov s cieľom poskytnúť absolventom potrebné zručnosti na to, aby sa pripojili a preorientovali sa na neustále sa meniaci trh práce. Prioritou vzdelávanie študentov s odbornou kvalifikáciou a sociálnymi kompetenciami, ktoré dokážu zabezpečiť vysoké štandardy vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore.

IBA – INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

Stránka školy: http://www.iba.dk/

IBA Kolding odporúčame najmä študnetom ktorí to myslia vážne so „svetom businessu“ a s podnikaním.

IBA pôsobí v oblasti vzdelania už viac ako storočie a dnes je hlavnou vzdelávacou inštitúciou v srdci
Dánska, v meste Kolding. Škola ponúka programy zamerané na business, marketing, financie, manažment, podnikanie a dizajn.

Programy kombinujú akademické a teoretické základy s dôrazom na najnovšie vyučovacie a študijné metody zahŕňajúce medzi-odborové projekty a skupinovú prácu. Škola IBA úzko spolupracuje s firmami a organizáciami v Dánsku a vo svete. Obľúbené sú najmä odbory s veľkou perspektívou zamestnania sa neskôr po celom svete ako napr. Business Management across Europe alebo Euro-Asia Business Management.

DANIA – DANISH BUSINESS ACADEMY

Stránka školy: http://www.eadania.dk

Dania Business Academy je dlhoročným partnerom Scandinavian study a vyhovuje študentom, ako „zlatá stredná cesta“ čo sa týka nákladov na život v meste Randers a veľmi dobrou povesťou školy.

Akadémia sa nachádza v nových moderných budovách na južnom okraji mesta Randers a v meste Viborg. Ponúka vynikajúce študijné zázemie pre viac ako 800 zahraničných študentov, vrátane najnovších IT zariadení a nového IT centra.

Výhody štúdia na DANIA sú relatívne malé náklady na život oproti napríklad Kodani a krátka vzdialenosť z internátu na školu. Škola má silné väzby na regionálny priemysel a obchod. DANIA je jednotkou v segmente ako sú IT technology, Automotive technology a Financial management.

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Stránka školy: http://www.baaa.dk

Business Academy Aarhus možeme označit za jednu z najkvalitnejších škôl v ponuke a nachádza sa v meste Aarhus, ktoré je druhé najväčšie mesto v Dánsku s počtom obyvateľov cca. 400 000. BAAA ponuka veľké množstvo štúdijných odborov so zameraním hlavne na techniku, chémiu, biológiu a business.

Akadémia spolupracuje s organizáciami a firmami, ktoré môžu pomôcť nájsť študentom prax napríklad v Malajzii, v Shanghai či v Kanade. Každým rokom BAAA spolupracuje s viac ako 800 firmami nielen z Dánska, ako napr. Carlsberg, Ikea, Nordea Bank, Novo Nordisk či Porsche v USA.

Mesto Aarhus je atraktívnym vzdelávacím centrom a niet teda divu, že približne 16% obyvateľov mesta tvoria práve BAAA študenti. Na BAAA sú najžiadanejšie odbory ako Environmental management, Biology and Food Procesing, Chemistry a Automation management.

UCN – UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK

Stránka školy: http://www.ucnorth.dk

UCN v Aalborgu je inštitúcia, ktorá každoročne inovuje štýl svojej výučby a vzdelávacích metód. Aalborg je študentské mesto a bude vyhovovať študentom vyznávajúcim pravidlo: „Study Hard – Party Hard!.

UCN sa nachádza v severnej časti Dánska, vo štvrtom najväčšom meste Dánska v Aalborgu. Ponúka viac ako 15 študijných programov v anglickom jazyku, a sú orientované na praktické využitie vedomostí. Aalborg na prvý pohľad zaujme krásnymi historickými budovami. Malebnú atmosféru mesta tiež podčiarkuje kanál Limfjorden, ktorý rozdeľuje Aalborg na dve hlavné /mestskej časti – Aalborg a Norresundby/.

Jednou z hlavných atrakcií počas roka je Aalborg Karneval, festival, na ktorý sa schádzajú ľudia z celého Dánska každým rokom priťahuje viac ako 100.000 divákov z celého sveta. Obľúbené sú najmä odbory ako Hotel management, Sport management, Architektúra či Energy technology.

AALBORG UNIVERSITY

Stránka školy: http://www.en.aau.dk

AAU sa nachádza takisto v meste Aalborg. Figuruje v medzinárodnom rebríčku najlepších svetových
univerzít a v oblasti strojárstva, robotiky a technológií a patrí medzi najväčšie a najlepšie univerzity v Škandinávii. Takisto ponúka vzdelávanie v oblastiach spoločenských, humanitných a technických vied.

Od samého začiatku boła Aalborg University známa svojou formou vzdelávania, založeného na projektových prácachznámich ako “Aalborg PBL – Problem based learning”.

Aalborg University ponúka študijné programy svoje v mestách Aalborg, Kodaň a Esbjerg. Študovať tu môžete odbory ako napr. Robotics, Windmills energy engeneering, European studies, Business administrations a mnohé iné.

LILLEBEALT BUSINESS ACADEMY ODENSE

Stránka školy: https://www.eal.dk/international/

Lillebealt, alebo ak chcete EAL má pre našich študentov najnovší a pravdepodobne aj najkrajší campus so všetkých našich partnerských škôl v Dánsku a spolupracujeme spolu už od roku 2009.

EAL ponúka svoje študijné programy v skvelom a historickom meste Odense, a takisto v meste Vejle. Škola kladie dôraz na profesionálne študijné prostredie a pre svojich študentov má pripravené triedy s moderným vybavením.

Mesto Odense, je rodné mesto H.Ch. Andersena. Podľa viacerých štatistík má dokonca najviac zapísaných študentov zo všetkých dánskych miesta. Odense sa nachádza sa na ostrove Fyn, len cca. 90 minút vlakom z Kodane. Obľúbené sú najmä odbory ako Hospitality management a Logistics management.

AARHUS UNIVERSITY

Stránka školy: http://www.au.dk/en

Táto moderná univerzita, bola založená už v roku 1928 a v posledných rokoch sa dostala do prvej stovky v niekoľkých významných svetových rebríčkoch vzdelávania, ako je napríklad QS World University Ranking.

Týmto si Aarhus University robí skvelé meno atraktívnej vzdelávacej inštitúcie a láka tých najlepších študentov, profesorov a partnerov z celého sveta. Univerzita ponúka širokú škálu bakalárskych aj magisterských študijných programov v anglickom jazyku v oblastiach ekonómie, businessu či marketingu.

Zo skúseností Vám odporúčame dať si prihlášku aj (alebo len) do mesta Herning, kde sú väčšie šance na prijatie a univerzita garantuje ubytovanie. Študenti si často na AU vyberajú odbory ako sú Corporate Communication, alebo Economics and Business Administration.

TEKO DESIGN COLLEGE

Stránka školy: http://en.via.dk/programmes/student-life/campus-herning

TEKO bude vyhovovať všetkým, ktorí milujú módu, design, návrhárstvo a branding módnych značiek.

TEKO  Design je v Dánsku a aj v celej Škandinávii najväčšou vysokou školou v rámci módneho priemyslu a životného štýlu! Vyše 1100 mladých ľudí študuje v oblasti odevného návrhárstva, textilu nábytku či interiérového vybavenia.

VIA TEKO Design je jedinečným miestom pre rast dizajnérskeho sebavedomia a podnikateľského ducha! Dánska móda a životný štýl spoločnosti sú do značnej miery značkou absolventov TEKO. Školská história je plná charizmatických duší, osobnosti, ako Aage Damgaard, Carlo Wichman Madsen, týto všetci sú absolventami TEKO Design College.

TEKO sa nachádza v meste Herning a študovať môžeš odbory ako Fashion design, Pattern design alebo Purchasing management či Branding management.

COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY CBA*

Stránka školy: https://www.cphbusiness.dk/

Copenhagen Business Academy je štátna akadémia, ktorá sa nachádza v okolí dánskeho hlavného mesta Kodaň. Akadémia ponúka Business a IT vzdelávacie programy. Tieto programy sú vyučované v anglickom jazyku a triedy sú tvorené zahraničnými i dánskymi študentmi.

Copenhagen Business Academy sa zameriava na praktickú výučbu toho, čo je dôležité pre študentov v ich budúcej kariére. Preto sa akadémie sústredí na spoluprácu s podnikateľskou sférou a súčasťou každého odboru je trojmesačná stáž vo firmách v danom odbore po celom svete. Štúdium na CBA je založené na interakciu medzi študentmi a lektormi, čomu dopomáha malý počet študentov v triedach.

*V prípade tvojho záujmu o CBA kontaktuj priamo Scandinavian study.

COPENHAGEN SCHOOL OF DESIGN and TECHNOLOGY*

Stránka školy: http://www.kea.dk/en/

KEA sa nachádza v hlavnom meste Kodaň a má spolu viac ako 4 700 študentov. Tako škola ponúka 12 študijných programov v anglickom jazyku v oblastiach dizajnu, komunikácie, konštrukcie a technológie. Na škole stretnete študentov s viac než 60 rôznych krajín a škola v budúcnosti plánuje toto číslo ešte zvyšovať. KEA je tiež súčasťou niekoľkých medzinárodných projektov a podujatí zahŕňajúce študentov, napríklad projektu CHARRETTE či ECOweeek.

*V prípade tvojho záujmu o CBA kontaktuj priamo Scandinavian study.

Kontaktuj nás pre viac info!