Financovanie štúdia v Austrálii - scandinavianstudy.sk
Prednáska na strednej skole

Financovanie štúdia v Austrálii

Štúdium v Austrálii je dlhodobá investícia a medzinárodné vzdelávanie môže byť relatívne nákladné. Uvedomenie si všetkých životných nákladov a presné zostavenie rozpočtu je rozhodujúce preto, aby študent mal dostatočné finančné prostriedky na dokončenie svojho vzdelania v Austrálii.

Náklady na štúdium v ​​Austrálii sa líšia podľa inštitúcie a úrovne štúdia. Študenti musia tiež počítať s nasledujúcimi výdavkami:

Životné náklady

Študenti musia okrem školného počítať aj s bývaním, stravou, dopravou a ďalšími každodennými životnými nákladmi. Náklady sú vo všeobecnosti drahšie vo väčších mestách a budú závisieť aj od životného štýlu študenta, výberu ubytovania a zvyklostí.

Výdaje Cena za týždeň AUS$
Strava 80 – 280
Plyn a elektrina 35 – 140
Telefón a internet 20 – 55
Doprava 15 – 55
Zábava 80 – 150

Ubytovanie

Cena ubytovania sa líši v závislosti od typu ubytovania, ktorý si študent vyberie. 

Typ ubytovania Cena za týždeň AUS$
Hotel a Guesthouse 90 – 150
Zdielané ubytovanie 95 – 215
Samostatné ubytovanie 185 – 440
On-Campus 110 – 280
Homestay 235 – 325
Boarding school 11000 – 22000 ročne

Finančná asistencia

Väčšina zahraničných študentov v Austrálii platí za štúdium tzv. plné školné, existuje však množstvo štipendií, grantov a štipendií, ktoré študentom pomáhajú s nákladmi na ich vzdelanie. Ponúka ich austrálska vláda a množstvo ďalších verejných a súkromných organizácií. Hlavné štipendijné programy dostupné pre zahraničných študentov sú napr.: Australia Awards, The Destination Australia Program (DAP), Austrálsky vládny výskumný vzdelávací program (RTP).  Žiadosti o tieto štipendiá sa podávajú priamo univerzite.

Štúdium v zahraničí sme zažili na vlastnej koži! Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť#ŠtudiumVDánsku