Podmienky prijatia - scandinavianstudy.sk
Prednáska na strednej skole

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do Austrália sú komplexné. Na získanie prijatia musia študenti splniť akademické požiadavky odboru a preukázať inštitúciou požadovanú úroveň znalosti anglického jazyka. Presné požiadavky na prijatie sa môžu líšiť od inštitúcie k inštitúcii a od programu k programu. Požiadavky sa môžu časom meniť.

Akademické požiadavky

Prijatie do študijného odboru závisí od predchádzajúcich akademických výsledkov študenta. Každá inštitúcia špecifikuje minimálne známky / známky alebo priemer (GPA), ktoré bude akceptovať. V niektorých prípadoch musia študenti tiež predtým absolvovať jeden alebo viac povinných predmetov. Vstupné požiadavky sa medzi školami líšia v závislosti od štátu alebo územia, v ktorom bude študent študovať. Počas procesu podávania žiadostí sa zohľadňuje akademický výkon počas strednej školy a schopnosti študenta. Študenti musia predložiť overené kópie vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia. Môže sa vyžadovať aj referenčný list. Niektoré školy, najmä súkromné, môžu vyžadovať prijímaciu skúšku.

Vysokoškolské štúdium

Aby študenti mohli vstúpiť do austrálskeho vysokoškolského štúdia, musia mať austrálsky vyšší stredoškolský certifikát (rok 12) alebo jeho zámorský ekvivalent – ukončená naša stredná škola. Na vstup do niektorých odborov môže byť potrebné, aby študenti absolvovali špecifické predmety. Napríklad na prijatie do vysokoškolského inžinierskeho kurzu je potrebná matematika. Študenti tiež musia predložiť svoje vysvedčenia alebo akademické prepisy, aby preukázali, že spĺňajú tzv. GPA. Na prijatie do konkurenčnejších kurzov sú často potrebné doplňujúce informácie, ako je životopis alebo motivačný list.

Na prijatie do austrálskeho magisterského odboru sa vyžaduje ukončenie bakalárskeho titulu s uspokojivým GPA. Inštitúcie môžu pri udeľovaní prijatia brať do úvahy absolvovaný výskum počas školy alebo relevantné pracovné skúsenosti. Inštitúcie môžu v rámci prijímacieho procesu vyžadovať doplňujúce dokumenty, ako napríklad životopis, referencie, ako aj prijímacie testy pre absolventov, ako je GMAT.

Požiadavky na jazykové znalosti

Keďže angličtina je primárnym vyučovacím jazykom v Austrálii, študenti, ktorí sa hlásia z neanglicky hovoriacej krajiny, musia v rámci prijímacieho procesu preukázať znalosť angličtiny prostredníctvom testu z anglického jazyka. Štandardizované testy z anglického jazyka hodnotia študentov z hľadiska ich schopností čítať, počúvať, hovoriť a písať. Najbežnejšie akceptované jazykové testy v Austrálii sú anglické jazykové testy (IELTS), test angličtiny ako cudzieho jazyka (TOEFL), Pearson PTE Academic a Cambridge Assessment English (CAE).

Požiadavky na skóre jazykového testu sa líšia podľa inštitúcie a programu.

  • IELTS skóre medzi 6,0 a 6,5, pričom žiadne pásmo nie je menšie ako 5,5 alebo 6,0, alebo
  • TOEFL (internetový test, iBT) má celkové skóre medzi 60,0 a 90,0 alebo
  • CAE skóre celkovo medzi 169 až 176, pričom nie menej ako 169 v každej kategórii

Termíny prihlášok

Záujemcovia o štúdium v ​​Austrálii môžu požiadať o prijatie viackrát do roka. Väčšina inštitúcií má dva alebo viac termínov ročne a na každý termín prijíma nových študentov. Presné termíny prihlášok sa líšia podľa inštitúcie a programu, pretože každá inštitúcia má svoj vlastný prijímací cyklus. 

Štúdium v zahraničí sme zažili na vlastnej koži! Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť!