Podmienky prijatia do USA - scandinavianstudy.sk
Prednáska na strednej skole

Podmienky prijatia do USA

Podmienky prijatia do USA sú relatívne komplexné. Na úspešné prijatie musia študenti splniť akademické požiadavky kurzu a preukázať úroveň znalosti anglického jazyka. Presné požiadavky na prijatie sa líšia od inštitúcie k inštitúcii a od programu k programu a požiadavky sa môžu časom meniť.

Akademické požiadavky

Prijatie do študijného odboru závisí od predchádzajúcich akademických výsledkov študenta. Každá inštitúcia špecifikuje minimálne známky / známky alebo priemer (GPA), ktoré bude akceptovať. V niektorých prípadoch musia študenti tiež predtým absolvovať jeden alebo viac povinných predmetov.

Požiadavky na jazykové znalosti

Keďže angličtina je primárnym vyučovacím jazykom v USA, študenti, ktorí sa hlásia z neanglicky hovoriacej krajiny, musia v rámci prijímacieho procesu preukázať znalosť angličtiny prostredníctvom testu z anglického jazyka. Štandardizované testy z anglického jazyka hodnotia študentov z hľadiska ich schopností čítať, počúvať, hovoriť a písať.

Študenti, ktorí sa uchádzajú o vysokoškolské štúdium, zvyčajne potrebujú jednu z nasledujúcich možností:

  • TOEFL (internetový test, iBT) celkovo dosahuje skóre medzi 60,0 a 100,0
  • IELTS skóre medzi 6,0 a 7,5 bez pásma menšieho ako 6,0

Vysoké školy v USA ponúkajú študentom jednu z nasledujúcich možností, ako sa prihlásiť na inštitúciu:

(RD): je pre študentov, ktorí si nie sú na 100% istí, kam by sa chceli prihlásiť. Táto možnosť umožňuje študentom získať viac času pri rozhodovaní alebo absolvovanie ACT či SAT.

(EA): je pre študentov, ktorí si nie sú istí výberom konkrétnej školy. Študenti sa môžu prihlásiť do viacerých inštitúcií.

(ED): je pre študentov, ktorí vedia, kam by chceli ísť. 

(RA): Rolling Admission je možnosť pre študentov, ktorí sa prihlásia na školu prostredníctvom EA a rozhodli sa, že chcú navštevovať inú. 

Žiadosti je možné podávať od jesene do jari príslušného prijímacieho roka.

Štúdium v zahraničí sme zažili na vlastnej koži! Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť!